TIPS

Hanteer in een ingebrekestelling nooit een betalingstermijn die minder dan 5 werkdagen bedraagt als uw debiteur een bedrijf is en nooit minder dan 14 dagen als uw debiteur een particulier is. 

Bevestig altijd de inhoud van de telefoongesprekken en de afspraken die u maakt met uw debiteur. Met een adequate dossiervorming kunt u later altijd uw voordeel doen. 

Vorderingen verjaren na vijf jaar als je niets doet. Je kunt binnen die termijn de verjaring het beste stuiten door middel van de toezending van een aangetekende sommatie tot betaling.